STAPPENPLAN

 

                                                                                  - Opzet procedure voor de fasering inclusief exploitanten
                                                                                  - Overzicht investeringen
                                                                                  - Idem opbrengsten verkoop deelprojecten
                                                                                  - Taakverdeling vrijwilligers
                                                                                  - Overzicht samenwerkings-partners

 

 

 
Error