NEW WORLD PORTAL

 

Het vervolg van V voor Victorie: de landelijke wandel- en fietsmanifestatie opgestart in 2007, waarbij de behoefte ontstond initiatieven te bundelen om nog beter te kunnen samenwerken binnen de beoogde economische resets: loskomen van wantrouwen en de zwaarste druk rond geld

Hoe gaan we die nieuwe wereld met elkaar invullen vanuit respect en vertrouwen, gemotiveerde verantwoordelijkheid en verbondenheid. Met andere woorden: hoe gaan we nieuwe settingen creëren die de ombuiging betekenen naar écht samenLeven. 

New World Portal te vinden op www.newworldportal.org wil hiertoe tot krachtenbundeling komen van initiatiefnemers op alle fronten. Denk hierbij aan thema's als zelfredzaamheid, duurzaamheid, eco-samenleving, samen-werking, gezondzijn & welzijn, natuur & milieu, bewustwording, etcetera.

Inspiratieve fundatie 'gedachtengangen'

 

Wil jij ook tijd en energie 'investeren' in een van de hier genoemde initiatieven of je ermee verbinden, dan kun je bij ieder initiatief lezen hoe je in contact kunt komen. Tips met betrekking tot initiatieven, projecten, activiteiten en samenwerkingsverbanden die hierop aansluiten graag sturen naar info@newworldportal.org.

Regelmatig (maandelijks) worden bijeenkomsten georganiseerd centraal in het land. 

 

 
Error