V VOOR VICTORIE: Met respect voor jezelf en voor alles wat er is, dit land opnieuw betreden in vrede, vrijheid en verbondenheid.

 

 

 

 

"Be the change you want to see in the world"  [Mahatma Ghandi]

 

De enorme bewustzijnssprong heeft geleid tot daadwerkelijk willen veranderen van de samenleving met een andere economie, in harmonie met de natuur. Groeiende ongerustheid over onze veiligheid rond waterkering, economie, gezondheid, onderwijs etc. wil omgezet worden in oplossingen.

Naar Gandhi’s voorbeeld ‘Be the change you wanne see’ hebben we gedurende 4 maanden in 2007 laten zien waar we voor staan en verantwoordelijkheid voor willen dragen temidden van een groot gedeeld vertrouwen.

Ervaringen werden gedeeld en genodigden vertelden wat al constructief werkt in de praktijk. 

Initiatieven die via reguliere weg niet of nauwelijks van de grond komen wegens gebrek aan mensen, geld, middelen etc. kunnen elkaar rechtstreeks helpen.
Wij zijn immers zélf de maatschappij. Een groot aantal organisaties en bedrijven had zich gemeld.

De kernploeg kijkt terug op een intens, dynamisch evenement waarbij in totaal ruim 600 kilometer werd afgelegd in een V-vorm, dwars door het land, een stuk door Duitsland en België. De punten van de V werden gemarkeerd door kunstwerken welke tevens lithopunctuurpunten voor de Aarde betekenden. Zo is op energetisch level de intentie van de tocht bekrachtigd en heeft dit zijn uitwerking ook na dit evenement. De prachtige Aardebol-kunstwerken van de hand van Sjaak Bruijsten hebben inmiddels veel bekendheid gekregen. Van Tonnie Eikenboom ontvingen wij een groot Atlantiskristal, dat de transformatie-energie in zich had opgenomen en enorme impact bewees bij het afronden van het evenement in Den Helder.

Heerlijk om reisavonturen te lezen: www.vvoorvictorie.eu

Oorspronkelijk was het de bedoeling dit evenement ieder jaar te herhalen opdat het tot een soortgelijke happing als de 4-daagse kon uitgroeien. Vanwege echter de toespitsing van enerzijds concrete initiatieven en anderszijds het vele en intense werk is besloten het voorlopig te laten rusten, waarbij alle verrichte fundaties standby zijn voor herhaling danwel varianten op elk gewenst moment. Er vanuit gaande dat er dan velen zijn die zich melden voor mee-organiseren.

14 September 2008 is in België, Lozen het geplaatste kunstwerk bijgezet in een mooie beeldentuin. Een grote groep aanwezigen w.o. gemeente-afgevaardigden, ontwikkelingshulp-organisaties, de pers vestigden nogmaals de aandacht op deze manifestatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Error