NIEUWS                                                                     

 

                                            Belangrijke ont-wikkelingen op economisch en sociaal vlak

 

 

Enkele berichten worden met de best mogelijke regelmaat ook hier weergegeven. Uiteraard kun je ook altijd zelf berichten inzenden via de contact-button op deze site.

 

KES Radio-interview (ca. 8 min)

 

Actueel november 2010: artikel in Frontier Magazine waarin de KES-visie zeer helder is verwoord.

Progressie: we oriënteren ons op minstens drie mogelijk concrete locaties in Drenthe. Bijeenkomsten zie bij Agenda

We hebben een concept opgesteld voor een voormalig militair terrein in Arnhem Noord, waarvoor geen follow-up gegeven kon worden gezien de bijzonder beperkende omstandigheden. Het concept is hier (powerpoint) te downloaden.

Intentie-verklaring voor als je in een projekt deelnemer wilt zijn klik hier.  Je kunt het formulier opsturen aan ans@kesnl.nl

Tevens een reeks interviews, als handvat voor bondgenoot-initiatieven met betrekking tot het uitgewerkte concept voor Arnhem - Noord: interview Argusradio

 

OVERIG NIEUWS

www.bioaanhuis.nl Initiatief van regionale boeren voor verkrijgen van biologische groenten e.d.

Innovatienetwerk bemiddelt bij meer veranderingen m.b.t. landschappen, wonen en werken

Netwerk Platteland begeleidt veranderingsprocessen in woonkernen en op het platteland waardoor burgers meer betrokken worden bij natuurbeheer en -beleid

Regionaal Voedselcollectief: zuiver voedsel zonder extra tussenschakels en transportkosten

Opleidingscentrum Zorgboerderij en BDboer/winkelier

Zonnecellen in bouwelementen, riool produceert meer energie dan eigen verbruik, decentralisatie energieproductie en groen gashub in Overijssel in 1 document

 

Commerciële zaden schadelijk voor boeren en biodiversiteit

 

Petitie De kredietcrisis heeft lang genoeg geduurd - initiatief paralelle economie met basisinkomen

 

NRC Handelsblad 26/5/2009: Ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma pleit voor komaf van etiketten van potentiele probleemgevallen

 

Petitie Stop de Megastallen en voorkom gevaarlijke dierziekten

 

Codex Alimentarius: petitie tot behoud natuurlijke genees- en voedingsmiddelen ipv chemische produkten

 

Petitie Stop de bijensterfte door bestrijdingsmiddelen Op de politieke agenda bij 40.000 handtekeningen

 

Zomer Boerenbedrijf-bezoekroutes: voorlichting en proeven... lekker naar de boer!

 

iPhone toont oplaadpunten electrische voertuigen

 

Feed-in opgenomen in crisisakkoord!

 

Voorrang duurzame energie-leverantie

 

Bewoners Lanxmeer eigen energiebedrijf

 

Nieuw soort gloeilamp in plaats van nadelen spaarlamp

 

Petitie voor vrijgeven van grond wereldwijd, gericht aan de VN voor duurzame ecologische bestemming zoals KES (via de Anastasia-site)

 

Het alombekende therapeutische effect van de natuur wetenschappelijk toegegeven: jawel! In schril contrast: Bomen sterven steeds sneller: dringend aktie nodig!

 

Absoluut anti-duurzaam en -sociaal economisch beleid belicht: de overvloed en waste-maatschappij VPRO Goudzoekers 11 februari 2009

 

Jaarhoroscoop Mondiale Krachten en universele waarden: heel treffend!

 

Bundeling nodig voor 'financiële airbags': artikel Bernard Lietaer over complementaire economie - Duurzaamnieuws 49, 4 februari 2009

 

To the point met heerlijke humor over vele economische oplossingen: Martien van Steenbergen's Aardbron

 

22 januari 2009 Crisisdebat: MAS! Monetaire Alternatieve Systemen

De Balie, Amsterdam aanvang 20:30 uur.  

Er is inmiddels een prachtig verslag incl. video-opnamen gemaakt door Rob Brockhus van SDN

 

Topconferentie over toekomst kapatilisme 

Bron: ANP

Parijs - Economen en politieke kopstukken uit de hele wereld komen donderdag (8 januari 2009) bijeen. Onder leiding van de Franse president Nicolas Sarkozy proberen zij te bepalen hoe het kapatilistische systeem verder moet na de financiële crisis.

Bij de conferentie, waarop geen besluiten kunnen worden genomen, zullen onder meer de Nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz en Amartya Sen, eurocommissaris Neelie Kroes, WTO-topman Pascal Lamy en de voormalige Britse premier Tony Blair hun visie op het kapitalisme geven. Voor Nederland is minister van Financiën Wouter Bos van de partij.

Poging

De bijeenkomst onder de noemer 'New world: values, development and regulation' wordt gezien als een poging van Frankrijk om de leiding te houden in de discussie over de oplossing van de kredietcrisis. Volgens de Franse president moet het kapitalistische systeem op de schop om toekomstige crises te voorkomen.

In november was Sarkozy als voorzitter van de Europese Raad een van de drijvende krachten achter de G20-bijeenkomst waar wereldleiders trachtten een antwoord te vinden op de financiële crisis. De Europese voorzittershamer is inmiddels overgenomen door Tjechië. 

 

Grootschalig tegelijk aan meer idealen werken werkt niet:

Bron: iNSnet  'Groen-rechts werkt niet'

De nieuwe groen-rechtse koers van de VVD - die zowel gericht is op economische groei als op milieubescherming - werkt niet. Het is simplistisch om erop te vertrouwen dat technologie, innovatie en marktwerking de huidige milieuproblemen kunnen oplossen. Al was het maar omdat de praktijk van de afgelopen decennia heeft uitgewezen dat ze dat niet doen. Dat stelt politicoloog Bram Büscher, die volgende maand promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  
Büschers proefschrift gaat over het beheer van grensoverschrijdende natuurparken in zuidelijk Afrika, maar de conclusies zijn volgens de promovendus ook van toepassing op het denken over milieupolitiek in Nederland. "Het beheer van die parken is gestoeld op de neoliberale gedachte dat je een marktmodel kunt ontwikkelen dat tegelijkertijd de natuur beschermt en de lokale economie stimuleert. Maar mijn onderzoek toont aan dat zo'n win-win-model in de praktijk niet werkt, omdat de werkelijke situatie veel complexer is dan het model suggereert. En omdat er toch tegenstellingen blijken te zijn tussen de belangen van het een en het ander."


Pamflet van een optimist
Ook de VVD denkt milieuproblemen te kunnen oplossen door de economie ruim baan te geven. In zijn recente Pamflet van een optimist schrijft VVD-leider Mark Rutte dat hij een "moderne economie" wil creëren waarin economische groei en milieu niet tegengesteld zijn. Rutte wil "kappen in het woud aan milieusubsidies" en een einde te maken aan "betuttelende milieuheffingen". Heffingen als de verpakkingsbelasting en de vliegtaks schaden volgens Rutte de economie zonder dat het milieu er baat bij heeft. "Dat geld gaat naar de staatskas, terwijl het bedrijfsleven het ook had kunnen aanwenden voor innovatieve projecten." De VVD-leider wijst erop dat de beste innovaties niet van de overheid komen, maar van ondernemers.
Büscher vindt dat geen overtuigend argument. "De markt beperkt zich niet tot goede innovaties. MacDonald's was destijds ook een innovatie, maar wel een die funest is gebleken voor de vleesindustrie. Hybride auto's zijn een innovatie, maar de grondstoffen daarvoor worden nog altijd uit de hele wereld bij elkaar gevlogen, met alle milieugevolgen van dien. En dan de auto op zich - nog zo'n innovatie waar het milieu in de afgelopen tientallen jaren bepaald geen baat bij heeft gehad."

Niets nieuws
Büscher vindt dat de VVD de complexe realiteit ten onrechte probeert te vangen in een simpel beeld. "De ervaring van de afgelopen decennia laat zien dat innovatie, technologie en ondernemingszin wel degelijk op gespannen voet staan met natuurbehoud en milieubescherming. De VVD zegt nu dat we de problemen die we in het verleden met bepaalde systemen hebben veroorzaakt, kunnen oplossen door vanuit diezelfde systemen te blijven werken."
De promovendus vindt de ideeën in het groen-rechtse pamflet van Rutte daarom niets nieuws. "Wat door neoliberalen zoals de VVD wordt gezien als 'innovatief' en 'vooruitgang' is in wezen niets anders dan een logisch vervolg op driehonderd jaar oud denken." Aangezien dat denken geen breuk is met het verleden, meent de politicoloog dat er ook geen reden is om in de toekomst andere effecten van innovatief ondernemerschap te verwachten.


Martine Postma

 

Bron: iNSnet

Duidelijk boek over verwarrend energielabel

Steun uit onverwachte hoek voor de consument die niets meer snapt van het huidige energielabel voor woningen. Het nieuwste boek van ‘Ondernemer van het Jaar' Iwan Göbel en auteur Sarah Monkau springt in op de grote verwarring rondom het huidige energielabel.

In het boek ‘Ecowinst voor woningen; handboek voor een goed energielabel' staat in simpele taal vertaald hoe je aan een goed label voor je woning komt. Daar waar de informatie vanuit de overheid veelal blijft hangen in termen als ‘Terugverdientijd' en ‘COâ‚‚-reductie', waar bij de meeste mensen de moed al in de schoenen zakt, hanteren de auteurs van Ecowinst positieve begrippen als ‘Ecorente' en ‘Labelwinst'. Naast gedurfde visies op het gebied van energiebesparing, toont het boek de torenhoge winsten uit energiebesparende maatregelen. Beoogd was om jaarlijks minimaal 210.000 woningen aan een goed energielabel te helpen. Begin oktober 2008 waren er slechts 90.000 energielabels uitgereikt.

‘Ecowinst voor woningen' is het eerste in een reeks onafhankelijke boeken over winst uit het milieu. Hoofdthema van het boek is dan ook; ‘Met een investering in het milieu stel je praktisch, maar ook financieel je eigen toekomst zeker!'. Daarmee wordt de aloude vraag van de consument ‘What's in it for me?' op heldere wijze beantwoord. Co-auteur Göbel, bekend van de succesvolle back-to-basic sportwagen Burton, heeft als topondernemer een verfrissende visie op een duurzame toekomst: "Belangrijk is dat het milieu zich niet als trend ontwikkelt, maar als revolutie. Zo zijn ook voor het bedrijfsleven milieu en energie de komende jaren een concurrentiewapen, waarbij een duurzaam product en imago dé sleutels tot succes zijn".

Het stel heeft nog meer in petto. Zo loopt er een project voor de bouw van een duurzame woonark en worden er al regelmatig lezingen gegeven. Ook hier blijft de 'trigger' de belangrijkste factor; wat beweegt mensen? Monkau: "Alleen wanneer je weet wat mensen beweegt, kun je hun gedrag beïnvloeden. Het falende beleid van minister Vogelaar bevestigt voor mij dat de overheid hier totaal niet mee bezig is geweest".  Het boek is uitgegeven door Ecotrigger, het milieucommunicatie bureau van Sarah Monkau, dat op creatieve wijze mensen tot duurzaam gedrag probeert te verleiden en is verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel. 

 

Schone brandstof wordt extra belast (verkooppunt Groningen geopend)

 

Bron: IPS

Internationaal agentschap moet hernieuwbare energie promoten

In januari wordt in Bonn het International Renewable Energy Agency (IRENA) opgericht, het eerste internationale agentschap dat volledig gewijd is aan de promotie van hernieuwbare energie. IRENA, dat op 26 januari in het Duitse Bonn boven de doopvont gehouden wordt, is een initiatief van Denemarken, Duitsland en Spanje. De instelling moet regeringen van ontwikkelingslanden en industrielanden bijstaan met raad over de technische, financiële en beleidsmatige aspecten van hernieuwbare energie. Tegelijk moet IRENA een motor worden voor de ontwikkeling van waterkracht, zonne- en windenergie, biobrandstoffen en geothermische energie in de hele wereld.

"We moeten de obstakels wegwerken in onze zoektocht naar het echte potentieel van hernieuwbare energie, niet enkel om de klimaatverandering aan te pakken, maar ook om een veiliger energiesysteem te creëren dat geen hindernis vormt voor economische en sociale ontwikkeling", zei de Spaanse minister voor Leefmilieu Elena Espinosa op de klimaattop in het Poolse Poznan.

Die drempels zijn talrijk volgens de minister: een te laag bewustzijn bij de bevolking, nationale wetgeving die in heel wat landen achterop loopt en regeringen die vervuilende energiebronnen blijven subsidiëren.

De initiatiefnemers wezen nog eens op het economische potentieel van hernieuwbare energiebronnen. Volgens de Deense energieminister Connie Hedegaard was de sector in 2007 wereldwijd goed voor meer dan 100 miljard dollar aan investeringen, en groeien veel deelsectoren met 20 tot 60 procent per jaar. "Dit is het perfecte moment voor de oprichting van IRENA", zei Sigmar Gabriel, de Duitse minister voor Leefmilieu. "De klimaatverandering en de wereldwijde financiële crisis vragen om een duidelijke focus op duurzame technologieën en hernieuwbare energie." 

Joren Gettemans 

 

Opzienbarend: brandstofwinning uit CO2 - draaiend proefmodel In hetzelfde document een link naar andere spectaculaire uitvindingen (Want to Know)

 

Bron: Solar Plaza

Internationale zonne-energie conferentie in Nederland

Het Nederlandse bedrijf SolarPlaza organiseert jaarlijks grote zonne-energie conferenties in Nederland. Uit de hele wereld komen Nederlandse ondernemers uit de zonne-energiebranche naar Rotterdam voor de conferentie ‘The Solar Future - Investeren in zonne-energie. Wat gebeurt er in de rest van de wereld?' Door ondernemers, investeerders en andere belangstellenden voor zonne-energie bijeen te brengen wil SolarPlaza een breed publiek informeren en vooral inspireren met de laatste internationale ontwikkelingen en trends.

Volgens het bedrijf zal de zonne-energie revolutie hoe dan ook gaan plaatsvinden, ongeacht het milieubeleid dat landen voeren. ,,Binnen enkele jaren kunnen zonnepanelen in Europa duurzame stroom opwekken tegen prijzen die kunnen concurreren met de prijs van grijze stroom voor particulieren. De vraag zal dan zijn of je je energie goedkoop en schoon van je eigen dak haalt, of duur inkoopt bij je energieleverancier" stelt J. Trip van SolarPlaza.

Ook al groeit de internationale markt voor zonne-energie al jaren met 40%, deze zal verbleken bij de omvang over vijf jaar, voorspelt het bedrijf. In diverse landen zorgt de overheid met subsidies voor grootschalige marktontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. In een land als Spanje worden nu al voetbalvelden vol zonnepanelen gebouwd. In dit soort projecten of bedrijven kunnen ondernemers en particulieren mee-investeren.

De thema's van de conferenties zijn: technologie, industrie, markt, investeren en visie. Hij is opgezet voor een breed publiek, variërend van overheden tot bedrijven, van investeerders tot studenten. In Rotterdam zullen ondernemers uit de hele wereld vertellen hoe de industrie zich ontwikkelt en welke technologieën worden toegepast in Europa en daarbuiten. Ook wordt de bezoekers een kijkje gegund in wat er in de grootste zonne-energie markten ter wereld gebeurt. Bekende sprekers zullen vervolgens hun visie op de toekomst geven.

SolarPlaza heeft al vijftien jaar ervaring in de internationale markt voor zonne-energie. Het bedrijf organiseerde de afgelopen jaren veel conferenties in landen als de Verenigde Staten, Spanje, China en Duitsland, waar zonne-energie een steeds belangrijkere rol speelt. Ook neemt het ondernemers mee op handelsreizen naar andere landen, zoals de grote fabrieken van zonnepanelen in China en Taiwan. Op die manier vormt SolarPlaza een wereldwijd platform op het gebied van zonne-energie, brengt het vraag en aanbod samen en verschaft het alle mogelijke informatie. 

 

Uit MVO nieuws 27: Boer zoekt aandeelhouders

Als de wind in de zeilen zit, gaat straks de eerste "zelfoogstboerderij" in Gent van start: het Wijveld. Het idee is dat mensen lid worden van een boerderij en voor een vast jaarlijks bedrag hun dagelijkse groenten zelf komen oogsten.

Initiatiefnemer Michiel Van Poucke liet zich inspireren dor pionier Het Open Veld in Heverlee. Daar gaat het project van gemeenschapsgedragen landbouw zijn derde jaar in. Met succes, want Het Open Veld telt 125 oogstaandeelhouders en er staan zeventig mensen op de wachtlijst. 'Gemeenschapsgedragen landbouw is een win-winsituatie voor de aandeelhouders en de boer', zegt Van Poucke.

'Je oogst voor een vast aandeel betaalbare, dagverse, seizoensgebonden en ecologisch geteelte groenten. Het veld ligt dicht bij de stad dus je bespaart "food miles". Je weet wat je eet, je ontmoet mensen op het veld, je boert mee en je participeert in duurzame landbouw.' De boer heeft het voordeel van een gegarandeerd inkomen en lange investeringskosten, en draagt de oogstrisico's niet alleen.

Op 7 november geeft Van Poucke een eerste infosessie voor al wie interesse heeft. Meer info vind je op http://wijveld.skynetblogs.be

 

10 december 2008 uit: INS newsletter nr. 41. Patent voor Twentse Zonne-auto:

Patent voor Twentse zonneauto

Het Solar Team Twente heeft patent gekregen op een lenzensysteem dat de energieopbrengst van zonnecellen verdubbelt. Het systeem is toegepast in de zonneauto Twente One tijdens de World Solar Challenge 2007, een race voor zonneauto's van ruim 3000 kilometer door de Australische woestijn.

Het team van Twentse studenten eindigde in 2007 als zesde. Inmiddels is een nieuw team bezig met de voorbereidingen voor deelname aan de eerstvolgende editie van de race, in oktober 2009. De nieuwe zonneauto die daarvoor gebouwd wordt, maakt opnieuw gebruik van het innovatieve lezensysteem, waarvoor het patent onlangs is toegekend. Door het patent mag niemand anders in Nederland het systeem gebruiken.

Het Solar Team Twente wil in 2009 de meest innovatieve auto in de race brengen en streeft daarnaast naar de hoogst mogelijke klassering. Voor zover bekend zijn de Twentenaren het eerste solarteam met een patent op zak.

"Daar zijn we zeker trots op", aldus Chris Heineman, lid van het Solar Team en verantwoordelijk voor de mechanica."Ik denk dat dit een belangrijke stap is naar het meer alledaags gebruik van zonne-energie, en daar draait het bij de Solar Challenge allemaal om."

"De werking van het lenzensysteem kun je vergelijken met een loep. Invallend zonlicht wordt geconcentreerd, net zoals je vroeger een vuurtje stookte met een loep", legt Heineman uit. Volgens het reglement van de World Solar Challenge mag een zonneauto maximaal zes vierkante meter zonnecellen gebruiken. Het Solar Team Twente past het gepatenteerde systeem toe op twee van de zes vierkante meters zonnecellen en haalt daardoor een energieopbrengst van acht vierkante meter.

De World Solar Challenge is een wedstrijd van Noord- naar Zuid-Australië voor auto's die uitsluitend rijden op zonne-energie. De race legt een basis voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Deelnemers vanuit de hele wereld doen mee aan dit evenement. Het wedstrijdelement is belangrijk, maar nog belangrijker zijn de innovatieve concepten van de zonneauto's. Meer informatie op www.solarteam.nl

 

4 december 2008:

Uit: www.zinfo.nl  Unieke Uitvinding 12 jarige

UitvinderDe 12-jarige William Yuan uit de V.S. heeft revolutionaire nieuwe zonnecellen ontwikkeld. De middelbare scholier bedacht koolstof nanobuisjes die, in tegenstelling tot huidige 3D-zonnecellen, ook onzichtbaar uv-licht opvangen. Williams zonnecellen produceren veel meer energie dan de meest geavanceerde 3D-zonnecellen.

Niet alleen zet de nieuwe techniek het zonlicht om in dubbel zo veel energie als huidige technieken, volgens Davidson, het instituut waar William het project voor uitvoerde, absorberen de zonnecellen ook nog tot 500 keer meer licht dan de gangbare 2D-panelen. Dat kan doordat het licht meerdere keren in aanraking komt met de cellen.

Omdat William toch bezig was, ontwierp hij ook torens voor de zonnecellen en maakte er een computerprogramma bij om de optimale instellingen te berekenen. Voor het idee kreeg Yuan een studiebeurs van 25.000 dollar en een award. Hij is nu op zoek naar bedrijven die zijn product verder willen ontwikkelen. Hier kun je een korte reportage bekijken over William's uitvinding.

 

13 november 2008: Liefde in de politiek. Bron: Zinfo/Zinvol Nieuws 

LiefdeSamen met 27 Amsterdamse jongeren is een nieuwe politieke beweging opgericht die meer liefde in de stad wil brengen. Deze Lijst Liefde is deze week officieel gelanceerd in de Amsterdamse poptempel Paradiso.

Volgens een woordvoerder buigt de politiek zich over veel verschillende zaken, maar een essentieel thema, de liefde, wordt consequent overgeslagen. "In het Nederlandse wetboek komt het woord ‘liefde' geen enkele keer voor. Liefde is de smeerolie van de motor die samenleving heet. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen liefde in het dagelijks leven kan toepassen."

Ter promotie van meer liefde in de stad organiseert de politieke beweging verschillende activiteiten en doet ze onderzoek naar hoe je door het gebruik van politieke middelen de liefde in de stedelijke omgeving kunt bevorderen. Zo lanceert Lijst Liefde onder meer een onderwijsprogramma op VMBO-scholen. Ook kunnen bewoners van Amsterdam kleine veranderingen in de stad verwachten die een gevoel van liefde opwekken