Start

KES: Kleinschalig Ecologische SamenLeving

Zuster initiatief van Hoederschap van de Aarde

DAADKRACHT VOOR URGENTE VERANDERINGEN

Dienen en verrijking door leren van elkaar en onze grootste leermeester de Natuur: 

Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether